Model psiconutricional

 

 

Què és la Psiconutrició?

 

imagen

És un model que ens ajuda a desenvolupar eines psicològiques que contribueixen al nostre desenvolupament com a éssers humans. Es tracta, per tant, d’un model que parteix d’una concepció holística de la persona (és a dir, de l´ésser humà entès com un tot unitari cos-ment).

imagen

Entre d’altres factors, l´estat d’ànim influeix en la manera d’alimentar-nos i, de vegades, el menjar es converteix en el refugi més fàcil i accessible. Aliments amb un elevat contingut en greixos, sucre i sal acostumen a ser als que recorrem amb més freqüència i s’acostumen a convertir en el millor consol. La Psiconutrició cerca, mitjançant l’ús d’eines psicològiques de les que tots en disposem, aprendre a distingir entre la gana física i la que està marcada per l’ansietat, la tristesa o l’apatia.

I com que el menjar no s’hauria de convertir en l’únic mecanisme de que disposem per regular les nostres emocions, a UTIDA podràs aprendre a adquirir les habilitats psicològiques adequades per a no caure en la ingesta emocional i respondre, d´aquesta manera, només a la fisiològica, sense patiment ni ansietat i amb calma. Podràs aprendre, tanmateix, a saber escollir entre una gran varietat d’aliments que poden millorar el teu estat emocional.

A UTIDA pretenem, no només que les persones perdin pes, sinó dotar-les de les eines psicològiques necessàries per a que no el tornin a recuperar.

Com et podem ajudar amb la Psiconutrició?

 

L’acció de menjar genera, en la majoria de les ocasions, una sensació de benestar. Malgrat tot, el fet d’estar content o, pel contrari, deprimit, por influir i determinar la manera d’alimentar-nos. Per exemple, si estem de bon humor o tranquils és més fàcil que la nostra alimentació sigui adequada. Quan el nostre estat d’ànim és negatiu, les sensacions que ho acompanyen poder afavorir que busquem alleugeriment o refugi en el menjar.

imagen

La manera de menjar ve condicionada pel cervell emocional. Moltes vegades mengem per anestesiar-nos més que per alimentar-nos. Ja des de nens, ens premien i ens castiguen amb el menjar i el cervell registra aquesta informació i la integra en la vida quotidiana, especialment quan sorgeixen dificultats. Per això, i donat que el ritme de vida actual protagonitzat per les preses ha afavorit que es mengi de qualsevol manera i sense dedicar-hi el temps necessari, a UTIDA creiem que el primer pas per afrontar un problema és conèixer-lo. Aquesta serà una de les bases del nostre treball conjunt.

Quan ens trobem en un estat d’ànim depressiu i cerquem refugi en el menjar, mengem el que tenim ansietat per menjar. Si tenim ansietat pel dolç, el més freqüent és acudir a la xocolata o els pastissos, però si tenim ansietat pel salat, optem per les patates fregides, el formatge o els embotits. Quan una cosa passa una vegada, és una incidència. Quan passa dos vegades, és una coincidència. Si alguna cosa passa tres vegades, es tracta d’una pauta. I és important detectar aquestes pautes, perquè son elles les que constitueixen el que anomenem “alimentació emocional”.

A UTIDA, oferim l’entorn adequat de tractament multidisciplinar per aconseguir els resultats que acordem de manera personalitzada.

imagen

      Una reducció de pes exitosa només es pot portar a terme amb un compromís seriós per les dues parts i promovent un rotund canvi d’estil de vida.

 

UTIDA